Globalt har vi sett at COVID-19 har påvirket mange verdikjeder, i mange tilfeller så har produsenter ikke vært i stand til å få produsert nok og godkjenning av varer tar for mye tid. I helsesektoren har dette spesielt blitt et problem; lang og streng godkjennings prosess. Der ser man at dagens metode er for gammeldags og å få distribuert varer tar for lang tid. Bedrifter har nå begynt å etterspørre åpenhet i deres verdikjede fra start til slutt, de jobber med å få sett hele verdikjeden til første ledd. Dette vil minske risikoen for feil og uforutsigbare kostnader. 

Med de teknologiske fremskrittene vi har i dag så kan disse problemene bli løst digitalt der man kan overvåke verdikjeden.  
Secure Supply Chain har skapt en blockchain – teknologi løsning som er rettet mot dette problemet.
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *