Stortingsmelding 17 -
innspill fra en gründerbedrift

Skal vi nå bærekraftsmålenen i 2030 er det viktig at det offentlige går i front. Opp mot 90% av en bedrifts miljø-avtrykk kan spores tilbake til leverandørkjeden. Sporbarhet og transparens i leverandørkjeden er derfor viktig at få på plass innenfor offentlige innkjøp. Det her er et kjent problem som etablerte aktører ikke har klart å løse. Orixe oppfordrer derfor Stortinget å åpne opp og gi gründerbedrifter en mulighet til å levere til Forsvaret. Se Orixe sine innspill til Stortingsmelding 17  “Samarbeid for sikkerhet. Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar”