Åpenhetsloven

Åpenhetsloven Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022 innebærer at større norske bedrifter er rettslig forpliktet til å gjennomføre og rapportere aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at man aktivt må kartlegge, forebygge, og redegjøre for hvordan man håndterer både reelle og potensielle risikomomenter forbundet med sin egen virksomhet, leverandørkjeden og sine forretningspartnere. Loven er i hovedsak rettet mot at det skal gjennomføres aktsomhetsvurderinger som tar for seg […]

En mer bærekraftig leverandørkjede på 5 steg

The Sustainable Chain A more sustainable supply chain in 5 steps 15.07.21 The UN define supply chain sustainability as (UN, 2015): “Supply chain sustainability is the management of environmental, social and economic impacts, and the encouragement of good governance practices, throughout the lifecycles of goods and services”.   The potential for businesses having a positive […]

Orixes 3-trinns guide til å sikre din leverandørkjede

The Sustainable Chain Orixe’s 3 step guide to secure your supply chain 05.07.21 You should be in control of your supply chain and your suppliers and subcontractors should not be able to jeopardize your business’s finances, operations, or reputation. Therefore, we have created a 3-step guide to secure your supply chain.  Step 1: Transparency In the last years, […]

5 trinn for å forbedre leverandørkjeden din

The Sustainable Chain 5 ways to improve your supply chain by Caterina Rokke 28.06.21 An efficient and smart supply chain can help save time, revenue, risk, resources, and reputation. So, what should companies focus on in order to optimize their supply chains? Here are 5 steps to help you gain better overview and control over your supply chain processes. Step 1: Overview Firstly, insight […]