About

Orixe is a company devoted to creating trust between suppliers and buyers. We seek to help create better and safer supply chains for companies and organisations operating in international value chains. By providing traceability, og ensuring the authenticity of products and integrity of certificates, we have created a system that is easy, efficient, og economically attractive, which will help shape a new industry standard within quality assurance and supply chain management. 

Our mission is to ensure that companies effectively can combat counterfeit goods in their supply chain, eliminate precarity in procurement and auditing situations, and enhance trust between business partners. In doing this, the Orixe Platform documents and proves that you deliver products according to the highest quality standards, in compliance with laws and regulations, and in a manner that supports the UN Sustainable Development Goals.

Visjon og formål

 

Many of the problems we are facing globally today originate from poor supply chain management, as dark supply chains hide modern slavery, pollution, corruption, unsafe production and products not meeting safety standards.

Orixe ble opprettet for å gi virksomheter styrke til å opptre ansvarlig, og gi innkjøpere muligheten til å kreve sporbarhet innenfor leverandørkjeden.

Vårt formål er å bidra til å skape en bedre, tryggere verden ved å forbedre standardene innen supply chain management, og et brukervennlig verktøy for å bevise autentisitet.

Orixes programvare sikrer etisk ansvarlige transaksjoner gjennom hele forsyningskjeden, og at sluttproduktene er satt sammen av komponenter produsert av selskaper som oppfyller internasjonalt anerkjente etiske standarder.

Historien bak

Jeg grunnla Orixe for å gjøre inntrykk!

Orixe AS ble født i 2018 . Ideen kom som et svar på en hendelse i starten av 2018 der et norsk selskap fant ut at en leverandør av elektroniske deler de hadde ansatt i flere år hadde levert deler med falskt opprinnelsessertifikat. Kostnadene for å rette opp problemet for både selskapet og kundene de solgte videre til ble så store at konsernsjefen bestemte at noe måtte gjøres. Etter litt konsultasjon om muligheter for et system for kontroll og regulering av produkter i leverandørkjeden bestemte jeg meg for å stifte Orixe for å vurdere utfordringene som moderne leverandørkjeder står overfor.

Ved å ta etisk og miljømessig ansvar i supply chain management – kan du gjøre en endring!

CEO and Founder, Gunilla F Grimsgaard

Keeping customer needs in focus

Orixe-teamet består av en perfekt blanding av ungt og forsynt, og erfarent og profesjonelt. 

 

Med teamwork, høy energi og et åpent og inkluderende arbeidsmiljø sikrer vi høy effektivitet og resultater

 

Dag A Sommer, 

Developer

Dag@orixe.no

 

 

Caterina Rokke, 

Customer Success

Caterina@orixe.no

 

Raoul Ekeli, 

Developer

Raoul@orixe.no

 

 

Gunilla Grimsgaard 164677 WEB (1)

Gunilla F Grimsgaard, 

CEO and Founder

Gunilla@orixe.no


 

Andre Grimsgaard, 

Customer Success

Andre@orixe.no

 

 

Julie Habbestad,
User Experience

Julie@orixe.no

 

 

Harald Wiborg Bøe,

Customer Success

Harald@orixe.no

 

user-4.jpg

Henrik A Bratli,

Developer

Henrik@orixe.no

nb_NONorwegian