Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, og vil påvirke over 8000 norske virksomheter direkte, og enda fler indirekte. Loven forplikter bedrifter til å gjennomføre og rapportere aktsomhetsvurderinger med tanke på risikoen for menneskerettighetsbrudd og arbeidsforhold i virksomheten og i leverandørkjeden som helhet..

Registrer her, for å få "Guide til Åpenhetsloven"

Hvorfor Åpenhetsloven?

Mange av de globale utfordringene vi står overfor i dag stammer fra virksomheters ikke-transparente leverandørkjeder. Etisk ansvarlige selskaper risikerer at uetisk oppførsel kommer inn i deres leverandørkjeder, når de ikke har full innsikt i sine leverandørers og leverandørers leverandører sin drift og operasjoner. Særlig er menneskerettigheter og arbeidsforhold utsatt i denne situasjonen. For eksempel kan, i følge antislavery.org, omtrent 16 millioner av de som er utsatt for moderne slaveri knyttes direkte til leverandørkjedene til internasjonale virksomheter. Andre problemer kan være diskriminasjon på arbeidsplassen, urettferdige ansettelsesforhold, eller bruk av barnearbeid. 

Lange og komplekse leverandørkjeder kan gjøre det vanskelig å se tegn på at en bedrift er involvert i disse problemene, og på menneskerettighetsbrudd generelt. På grunn av dette er det viktig at bedrifter så nøyaktig som mulig kartlegger sine forretningspartnere, og lager transparente leverandørkjeder. Åpenhetsloven gjør dette arbeidet til en rettslig forpliktelse ansvarlige bedrifter. På denne måten kan det å ikke ha full kontroll over leverandørkjeden forårsake alvorlig skade for både selskaper, samfunn og planeten.

Hvordan kan Orixe hjelpe deg med kartlegging av leverandørkjeden din, og støtte deg med å utarbeide aktsomhetsvurderinger?

 

Kontakt teamet vårt

Customer Success Teamet vårt er her for å hjelpe deg og dine leverandører. Vårt mål er å sørge for at du kommer godt i gang med Orixe plattformen, og får tilgang på de funksjonene du behøver.

en_USEnglish