ÅPENHETSLOVEN
- ORIXE KAN HJELPE DIN BEDRIFT

Vi tilbyr en 6-stegs prosess med rådgivning og digitalt støtteverktøy.

Åpenhetsloven trer i kraft 1.juli og innebærer at større norske bedrifter er rettslig forpliktet til å gjennomføre og rapportere aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at man aktivt må kartlegge, forebygge, og redegjøre for hvordan man håndterer reelle og mulige risikomomenter forbundet med sin virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere.

Påvirker Åpenhetsloven din bedrift?

Åpenhetsloven er obligatorisk for virksomheter som oppfyller 2 av 3 av disse kriteriene:

Mindre virksomheter blir også påvirket indirekte av åpenhetsloven.

Hva er aktsomhets
vurdering?

Aktsomhetsvurderinger deles opp i 6 hovedsteg i følge den nye loven, hentet fra OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for flernasjonale selskaper:

Les mer om åpenhetsloven hos lovdata.

Årshjul med aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven:
Vi tilbyr verktøy
og rådgivning i alle steg

Orixe tilbyr funksjoner på vår SaaS plattform som støtter opp under arbeidet med Åpenhetsloven i en årshjulsbasert prosess. Denne fremstillingen sammenfaller fint med det årlige rapporteringskravet som fremkommer av loven, og er basert på aktsomhetsvurderingsprosessen slik den er beskrevet i OECDs retningslinjer.

 

Vi bryter ned prosessen i 6 hovedsteg, og flere av disse har medfølgende funksjoner i Orixe plattformen. Vi tilbyr en workshop og personlig oppfølging gjennom hele prosessen.

1. CODE OF CODUCT

Workshop for utforming og oppdatering av Code of Conduct, og initiell identifikasjon av risiko.

2. RISK

Utsending av Compliance survey for å kartlegge risiko blandt leverandører.

3. CHECK

Oppfølgingsmøte med analyse av svar fra leverandørene, kategorisering i risikomatrise.

4. ACT

Utsending av Audits med spørsmål om risiko og plan for utbedring med due date.

5. VIEW

Oppfølgingsmøte for å analysere av tiltak som er gjennomført ved å lage nye risko oversikt og plotte in endringer i risikomatrisen.​

6. REVIEW

Gjennomgang av resultater og veiledning for offentliggjøring og rapportering.

Kontakt oss og få hjelp med åpenhetsloven

Vi er her for å hjelpe deg med åpenhetsloven.  Vårt mål er å sørge for at du får tilgang på de funksjonene og ekspertisen du behøver, for å selv kunne gjennomføre Aksomhetsvurderinger.

Orixe team bilde

Adresse

Gamle Drammens vei 40, Stabekk