Om Oss

Orixe er et selskap viet til å skape tillit mellom leverandører og kjøpere. Vi er ute etter å bidra til å skape bedre og tryggere leverandørkjeder for selskaper og organisasjoner som opererer i internasjonale verdikjeder. Ved å tilby sporbarhet og sikre autentisiteten til produktene og integriteten til sertifikatene, har vi skapt et system som er enkelt, effektivt og økonomisk attraktivt, noe som vil bidra til å forme en ny bransjestandard innen kvalitetssikring og supply chain management.

 

Vårt oppdrag er å sikre bedrifter fra pirat- og kopiprodukter i forsyningskjeden, effektivisere godkjenning av leverandører og øke tillit mellom forretningspartnere.

 

Ved å gjøre dette dokumenterer og beviser Orixe-plattformen at du leverer produkter i henhold til de høyeste kvalitetsstandarder, i samsvar med lover og forskrifter, og på en måte som støtter FNs bærekraftsmål.

Visjon og formål

Mange av problemene vi står overfor globalt i dag stammer fra dårlig forsyningskjedestyring, ettersom mørke forsyningskjeder skjuler moderne slaveri, forurensning, korrupsjon, usikker produksjon og produkter som ikke oppfyller sikkerhetsstandarder.

 

Orixe ble opprettet for å gi virksomheter styrke til å opptre ansvarlig, og gi innkjøpere muligheten til å kreve sporbarhet innenfor leverandørkjeden.

Vårt formål er å bidra til å skape en bedre, tryggere verden ved å forbedre standardene innen supply chain management, og et brukervennlig verktøy for å bevise autentisitet.

 

Orixes programvare sikrer etisk ansvarlige transaksjoner gjennom hele forsyningskjeden, og at sluttproduktene er satt sammen av komponenter produsert av selskaper som oppfyller internasjonalt anerkjente etiske standarder.

Historien bak

Jeg grunnla Orixe for å gjøre inntrykk!

Orixe AS ble født i 2018 . Ideen kom som et svar på en hendelse i starten av 2018 der et norsk selskap fant ut at en leverandør av elektroniske deler de hadde ansatt i flere år hadde levert deler med falskt opprinnelsessertifikat. Kostnadene for å rette opp problemet for både selskapet og kundene de solgte videre til ble så store at konsernsjefen bestemte at noe måtte gjøres. Etter litt konsultasjon om muligheter for et system for kontroll og regulering av produkter i leverandørkjeden bestemte jeg meg for å stifte Orixe for å vurdere utfordringene som moderne leverandørkjeder står overfor.

 

Ved å ta etisk og miljømessig ansvar i supply chain management – kan du gjøre en endring!

– CEO and grunnlegger, Gunilla F Grimsgaard

Teamet

Orixe-teamet består av en perfekt blanding av ungt og forsynt, og erfarent og profesjonelle.

Med godt samarbeid, høy energi og et åpent og inkluderende arbeidsmiljø sikrer vi høy effektivitet og tydelige resultater.

Våre samarbeidspartnere

KONTAKT OSS I DAG

Interessert i Orixe?

Klikk på knappen nedenfor for å avtale en gratis konsultasjon med oss for mer informasjon om modulen, hvordan du begynner å bruke den og hvordan Orixe kan tilpasses din virksomhet.