90% av Selskapenes Fotavtrykk kan Stammer fra Deres Forsyningskjede

Ikke-transparente transaksjoner, falske sertifikater og andre uvissheter tillater forfalskede deler, slaveri, forurensende produksjon og korrupsjon å komme inn i forsyningskjedene til etisk ansvarlige virksomheter.

Orixe hjelper deg med å sikre at din bedrift opererer etisk og med høye kvalitetsstandarder.

Vi trenger tydelige krav til at de som leverer til det offentlige kan garantere etisk oppførsel i hele leverandørkjeden. Da kan vi påvirke ikke bare norsk næringsliv men hele forsyningskjeden også den delen som strekker seg utenfor Europa. Det hjelper lite at vi vasker og vasker her i Europa når ledd lenger bort ligger helt i mørkeret og uetisk oppførsel kommer unna.

Hvordan Funker Det?

Vi har utviklet en nye innovativ sky løsning som kombinerer energieffektiv blockchain-teknologi med skalerbarhet og brukervennlighet av en klassisk database. Denne kombinasjonen lar den fungere friksjonsfritt med interne forretningsprosesser. 


Vi kaller dette Orixe blockchain, og det er ryggraden i Orixe -plattformen, ettersom den verifiserer og sikrer dataene som brukes av modulene våre.

Orixe Sustainability modulen til Orixe er et kraftig verktøy for å hjelpe deg med å rapportere Global Compact modenhetsstatus til organisasjonen din. Modulen er designet for å hjelpe deg med å vurdere din egen bedrifts CSR modenhet og gir deg en samlet poengsum på modenhetsnivået til bedriften og forsyningskjeden din.

Orixe Sustainability består av et spørreskjema med 13 spørsmål der hver enkelt spørsmål er relatert til et av FNs 10 Global Compact prinsipper. Disse 10 prinsippene er spredt over fire hovedkategorier – menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.


Du vil kunne vurdere din egen og din leverandørs modenhetsnivå innen hver av disse kategoriene, og som en total veid sum.

Orixe hjelper deg å beskytte forsyningskjeden mot piratprodukter med hjelp av innovativ og energieffektiv ny teknologi som kombinerer blockchain og database.

Vår underliggende filosofi har gjort at vi har laget et system som er så enkelt, effektivt, og økonomisk attraktivt at det vil bidra med å forme en ny og bedre industristandard innen quality assurance og supply chain management.

Orixe’s mål er å gi bedrifter muligheten til å både være etiske og konkurransedyktige.

Orixe Platformen Består av Fire Moduler:

Audit

Audit er designet til å gi deg full oversikt over leverandører, om de er godkjent for kjøp og hvor de befinner seg i revisjonsprosessen.

Sustainability

Sustainability er et kraftig selvvurderingsverktøy som lar deg enkelt score din CSR-modenhet og dele poengsummen din med leverandører og kjøpere.

Trace

Trace er en sikker og kostnadseffektiv måte å spore komponenter når de beveger seg gjennom forsyningskjeden. Modulen lar deg sikkert og effektivt se komponentdetaljer og original dokumentasjon.

After Market

After Market er et  verktøy som hjelper deg med å spore markedstransaksjoner, og sikrer mot forfalskede deler eller installasjoner som ikke er i henhold til standarder.

Orixe Platform

Kontakt Customer Success Teamet Våres

Kundesuksess -teamet er her for å støtte deg og dine leverandører. Målet vårt er å sørge for at du kommer godt ombord og har god bruk av Orixe -plattformen.

Eller la Oss Kontakte Deg

fr_FRFrench