Åpenhetsloven

Åpenhetsloven Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022 innebærer at større norske bedrifter er rettslig forpliktet til å gjennomføre og rapportere aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at man aktivt må kartlegge, forebygge, og redegjøre for hvordan man håndterer både reelle og potensielle risikomomenter forbundet med sin egen virksomhet, leverandørkjeden og sine forretningspartnere. Loven er i hovedsak rettet mot at det skal gjennomføres aktsomhetsvurderinger som tar for seg […]